Foute mannen

Een veelbesproken patroon, zelfs genoemd door diegenen die t zelf steeds willens en wetens ondergaan is het vallen op zg. "foute mannen". Natuurlijk zijn de meningen hierover verdeeld maar over het algemeen zou je kunnen zeggen dat zo'n man zijn partner vaak gebruikt en zich emotioneel niet gebonden acht en dus min of meer zonder schuldgevoel een vrouw aan het lijntje houdt, en ook weer verlaat naar goeddunken, en hup op zoek gaat naar de volgende.

Soorten en maten

Misbruik van de ander gaat vaak via emotionele chantage, sommigen onder ons zijn daar erg gevoelig voor, of trappen er steeds weer in. Bekende patronen zijn een man die eerst veel spendeert aan zijn nieuwe vlam, totdat er een punt komt dat er geld geleend moet worden. Nee, niet van de bank maar van de "vriendin" in kwestie. Die dan uit angst te verliezen daarin meegaat, en dat is al een stap te ver.


Is dit een levensgroot cliché of komt dit echt veel voor? Er zijn wel verhalen van, maar wat meer voorkomt is een steeds groter wordende agressie tijdens een relatie. Dit soort mannen deinzen niet terug de daad bij het woord te zetten, en dat mag je letterlijk opvatten. Vrouwen die toch bij dit soort mannen blijven komen vaak uit gezinnen waarbij agressie vaak aan de orde van de dag was.

Andere irritante karaktertrekjes

Een man met een groot ego kan erg bezitterig en jaloers worden. Voordat je het weet ben je met handen en voeten aan hem gebonden en word je vrijheid beperkt. Zo'n man heeft vaak een lage eigendunk, dus weinig zelfvertrouwen en wil altijd vergelijkingen horen over hem en andere mannen. Om dat dan weer als beeldend materiaal voor zichzelf te gebruiken, of zich zelfs daarna aan te passen om op iemand anders te lijken. Hij belt je zg. op uit liefde en aandacht maar uiteindelijk wil hij gewoon weten wat je doet, waar je uithangt, en met wie je op een bepaald moment bent. Niet aan beginnen of snel afhandelen. Het werkt ongelooflijk beklemmend, en is een patroon wat hij altijd zal herhalen.


Ook zijn er mannen die graag in het middelpunt staan, obsessief soms, echte gangmakers zijn het! Maar als ze niet van ophouden weten kom je er in sociale momenten niet meer aan te pas, het kan op een soort aandachtsverslaving lijken. In het begin heb je respect voor hem en ben je trots op zijn "sociale vermogens" maar bij de zoveelste keer als hij nauwelijks of geen aandacht voor jou heeft ben je er wel klaar mee.

Don Juans

Deze eeuwige veroveraar is wel zo'n beetje de cliché "foute man". Hij is min of meer verslaafd aan veroveren, goeddeels uit narcisme, het verliefd zijn op jezelf. Hij is vaak mooi, heel charmant, goed gekleed, heeft geld of doet alsof, en kijkt uit naar elke mooie vrouw waar zijn oog op valt. Hij valt vaak op knappe vrouwen die op het eerste gezicht speciaal zijn, of zich speciaal voordoen, vrouwen met een (rafel-)randje ahw. Vaak zijn dit soort vrouwen zich bewust van hun (sexuele) rafels, ze gebruiken het zelf ook weer om de aandacht te trekken juist van dit soort mannen. En zo is het kringetje weer rond.


Als jij jou heeft veroverd is hij onbewust al bezig met z'n volgende prooi. Als je een relatie met zo'n man begint kun je er van op aan dat hij niet monogaam is, en dat hij je dumpt zonder enig besef van geweten als het hem uitkomt. En toch zijn er altijd weer vrouwen die telkens en opnieuw weer voor dit soort type mannen vallen, vaak meerdere keren achter elkaar. Over dit onderwerp is al heel wat geschreven, het vereist een dieper psychologisch inzicht om uit dit zich herhalende gedrag wijs te worden. Ook is er al veel onderzoek naar gedaan. Het heeft vaak met vroegere gezins-situaties te maken, of met vroeg gebroken relaties waarbij één of meerdere kinderen in het spel zijn.

Criminele trekken

Een laatste categorie waar sommige vrouwen altijd weer geïntrigeerd door raken zijn mannen die in het criminele circuit bivakkeren. In het begin heb je het vaak niet door totdat er rare telefoontjes komen, en hij zich op onverwachte momenten gespannen en zenuwacxhtig gaat gedragen.


Veel vrouwen gaan zo'n man in de loop der tijd zelfs beschermen als hij zaakjes moet regelen, of als er iets tijdelijk verborgen moet worden, al dan niet via een stomme smoes. In het begin worden deze dingen zelfs als spannend ervaren, maar de afloop is vaak funest omdat je als vrouw in kwestie bijna altijd betrokken raakt in foute zaken.

Bijna iedereen fout?

Natuurlijk zijn er nog wel meer lastige karaktertrekken op te noemen die relaties doen knappen, zoals allerlei verslavingen: verslaafd aan z'n pc, man verslaafd aan sex, de kruiper die altijd meegaand is en zichzelf constant wegcijfert, of een moederskindje, maar om deze types nou onder de noemer "foute mannen" te zetten lijkt een beetje teveel van het goede!